W 2021 roku, dzięki dotacji uzyskanej w ramach “Tarczy dla literatów”, Oddziałowi Warszawskiemu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, który jest wydawcą Kwartalnika Literackiego PODGLĄD, udało się wydać 15 książek. Nasza redakcja, w sposób naturalny, została ich medialnym patronem.

   


W 2020 roku, dzięki dotacji uzyskanej w ramach “Tarczy dla literatów”, Oddziałowi Warszawskiemu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, który jest wydawcą Kwartalnika Literackiego PODGLĄD, udało się wydać 12 książek. Nasza redakcja, w sposób naturalny, została ich medialnym patronem.