Redaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca redaktora Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski
Sekretarz Redakcji: Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Krzysztof Beśka
Krzysztof Bielecki
Michał Dąbrowski
Manula Kalicka
Małgorzata Strękowska-Zaremba
Zbigniew Zbikowski
Korekta: Krzysztof Beśka, Małgorzata Strękowska-Zaremba, Zbigniew Zbikowski;
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP

ISSN: 2392-2753

adres e-mail: redakcja@podglad.com.pl