Trzydzieści lat (i więcej) Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Książka jest jubileuszowym wydaniem z okazji 30-lecia powołania do życia Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, kontynuacji rozwiązanego w 1983 roku przez władze PRL Związku Literatów Polskich. Stanowi z jednej strony informator o bieżącej pracy SPP, a z drugiej gromadzi wspomnienia i refleksje członków, którzy byli świadkami wydarzeń ostatnich trzydziestu lat, a także lat osiemdziesiątych XX wieku, gdy kształtowała się koncepcja nadania formalnego kształtu działalności środowiska literackiego.

Więcej…