PDF  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 4 (7)/2016 pdf (1691 pobrań )

EPUB  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 4 (7)/2016 epub (1282 pobrania )

MOBI  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 4 (7)/2016 mobi (1263 pobrania )

Nad numerem pracował zespół w składzie:


Redaktor Naczelny:
Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji:
Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Grzegorz Łatuszyński (esej, krytyka)
Maciej Parowski (proza, krytyka)
Małgorzata Strękowska-Zaremba (proza)
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Korekta: Dorota Jovanka Ćirlić
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków i tłumaczonych przez nich autorów, których listę podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Janusz Andrzejczak
 • Anna Bańkowska
 • Hillaire Belloc
 • Krystyna Berwińska-Bargiełowska
 • Zofia Beszczyńska
 • Jerzy Binkowski
 • Tamara Bołdak-Janowska
 • Katarzyna Boruń-Jagodzińska
 • Robert Burns
 • Andrzej Chąciński
 • Stefan Chwin
 • Danuta Ćirlić-Straszyńska
 • Jakub Deml
 • Danuta Gałecka-Krajewska
 • Sylwia Gibaszek
 • Julia Hartwig
 • Antoni Janowski
 • Grzegorz Łatuszyński
 • Jerzy Marciniak
 • Adam Mickiewicz
 • Piotr Müldner-Nieckowski
 • Wiesława Oramus
 • Jacek Pankiewicz
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Krystyna Rodowska
 • Barbara Rosiek
 • Krzysztof Rudziński
 • Barbara Sadowska
 • Konrad Sutarski
 • Jerzy Śleszyński
 • Stevan Tontić
 • Slobodan Vukanović