5PDF Kwartalnik Literacki "Podgląd" NR 1/2015 pdf (4224 pobrania )

EPUB Kwartalnik Literacki "Podgląd" NR 1/2015 epub (3768 pobrań )

MOBI  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 1/2015 mobi (3173 pobrania )

Nad numerem pierwszym pracował zespół w składzie:

okladka nr 1

Kwartalnik Literacki “Podgląd” nr 1/2015

Redaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Grzegorz Łatuszyński
Sekretarz Redakcji:
Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, esej, dramat)
Maciej Parowski (proza, krytyka)
Małgorzata Strękowska-Zaremba (proza)
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Oficyna Wydawnicza „Agawa“
Korekta: Małgorzata Strękowska-Zaremba
Druk: Drukarnia TOTEM

 

 

A w środku…

Oprócz klasycznych prezesowskich wstępniaków, które napisali:

 • Prezes OW SPP Małgorzata Karolina Piekarska
 • Honorowa Prezes SPP Julia Hartwig
 • Prezes ZG SPP Sergiusz Sterna-Wachowiak

Twórczość naszych członków, których listę podajemy w porządku alfabetycznym:

 •  Krzysztof Bielecki
 • Jerzy Binkowski
 • Katarzyna Boruń-Jagodzińska
 • Wojciech Chmielewski
 • Ryszard Częstochowski
 • Michał Dąbrowski
 • Jacek Durski
 • Sylwia Gibaszek
 • Jerzy Górzański
 • Anna Janko
 • Grzegorz Kasdepke
 • Wojciech Kaliszewski
 • Eugeniusz Kasjanowicz
 • Hanna Kowalewska
 • Grzegorz Łatuszyński
 • Marek Ławrynowicz
 • Piotr Müldner-Nieckowski
 • Krzysztof Piechowicz
 • Wiesława Oramus
 • Agnieszka Stabro
 • Małgorzata Strękowska-Zaremba
 • Jan Strękowski
 • Agnieszka Syska
 • Adriana Szymańska
 • Jerzy Śleszyński
 • Andrzej Titkow
 • Grzegorz Walczak
 • Piotr Wojciechowski
 • Andrzej Zimniak
 • Zbigniew Żbikowski

Uroczysta prezentacja 1 numeru
miała miejsce w Ośrodku Kultury Ochoty
przy ul. Grójeckiej 75
dn. 17 kwietnia 2015