PDF  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 2 (25)/2021 PDF (932 pobrania )
EPUB Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 2 (25)/2021 epub (329 pobrań )
MOBI Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 2 (25)/2021 mobi (337 pobrań )

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Redaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat) Sekretarz Redakcji: Katarzyna Boruń-Jagodzińska Kolegium Redakcyjne: Krzysztof Beśka Krzysztof Bielecki Manula Kalicka Małgorzata Strękowska-Zaremba Zbigniew Zbikowski Korekta: Małgorzata Strękowska-Zaremba, Zbigniew Zbikowski; Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przez nich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Janusz Andrzejczak
 • Krzysztof Beśka
 • Jerzy Binkowski
 • Jadwiga Bogusławska
 • Tamara Bołdak-Janowska
 • Katarzyna Boruń-Jagodzińska
 • Andrzej Chąciński
 • Krzysztof Choiński
 • Anna Dutka-Mańkowska
 • Lenka Galdová
 • Zdeněk Kalista
 • Eugeniusz Kasjanowicz
 • Tomasz Kosik
 • Andrzej Książek
 • Irena Kukuszka-Glinka
 • Adam W. Kulik
 • Zbigniew Lisowski
 • Jerzy Marciniak
 • Wiesław Mandryka-Bukowiński
 • Piotr Müldner‑Nieckowski
 • Mariusz Olbromski
 • Alicja Patey-Grabowska
 • Maria Jolanta Piasecka
 • Jan Krzysztof Piasecki
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Krystyna Rodowska
 • Krzysztof Saturnin Schreyer
 • Jerzy Seipp
 • Joanna Sendłak
 • Robert Sosa
 • Jan Strękowski
 • Konrad Sutarski
 • Małgorzata Szyszko-Kondej
 • Jerzy Śleszyński
 • Bartłomiej Świderski
 • Kazimierz Świegocki
 • Grzegorz Walczak
 • Piotr Wojciechowski