PDF Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 1-2 (16-17)/2019 PDF (1155 pobrań )

EPUB Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 1-2 (16-17)/2019 epub (574 pobrania )

MOBI Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 1-2 (16-17)/2019 mobi (519 pobrań )

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Redaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji:
Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Krzysztof Beśka
Krzysztof Bielecki
Michał Dąbrowski
Manula Kalicka
Małgorzata Strękowska-Zaremba
Zbigniew Zbikowski
Korekta: Krzysztof Beśka,
Małgorzata Strękowska-Zaremba;
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przez nich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Andrzej Appel
 • Svetislav Basara
 • Krzysztof Beśka
 • Jerzy Binkowski
 • Teresa Bochwic
 • Tamara Bołdak-Janowska
 • Katarzyna Boruń-Jagodzińska
 • Danuta Ćirlić-Straszyńska
 • Paweł Dunin-Wąsowicz
 • Sylwia Gibaszek
 • Jan P. Grabowski
 • Eugeniusz Kasjanowicz
 • Andrzej Książek
 • Rafał Lasota
 • Grzegorz Łatuszyński
 • Zdzisław T. Łączkowski
 • Wiesław Mandryka-Bukowiński
 • Jerzy Marciniak
 • Dominika Matuła
 • Zbigniew Milewski
 • Piotr Müldner-Nieckowski
 • Anastaz Opasek
 • Wiesława Oramus
 • Alicja Patey-Grabowska
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Małgorzata D. Pieńkowska
 • Antoni Pieńkowski
 • Baśka eR.
 • Krzysztof Saturnin Schreyer
 • Jerzy Seipp
 • Jerzy Sikora
 • Josef Skvorecky
 • Małgorzata Strękowska-Zaremba
 • Maria Szyszkowska
 • Jerzy Śleszyński
 • Kazimierz Świegocki
 • Stevan Tontić
 • Grzegorz Walczak
 • Maciej Wojtyszko
 • Zbigniew Zbikowski