PDF  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 2 (13)/2018 pdf (1160 pobrań )

EPUB  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 2 (13)/2018 epub (622 pobrania )

MOBI  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 2 (13)/2018 mobi (641 pobrań )

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Redaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji:
Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Krzysztof Beśka
Krzysztof Bielecki
Michał Dąbrowski
Manula Kalicka
Małgorzata Strękowska-Zaremba
Zbigniew Zbikowski
Korekta: Krzysztof Beśka, Małgorzata Strękowska-Zaremba;
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przez nich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Janusz Andrzejczak
 • Anna Bernat
 • Zofia Beszczyńska
 • Krzysztof Biernacki,
 • Jerzy Binkowski
 • Teresa Bochwic
 • Tamara Bołdak-Janowska
 • Katarzyna Boruń-Jagodzińska
 • Krzysztof Choiński
 • Danuta Cirlić-Straszyńska
 • Jolanta Maria Cywińska
 • Bora Ćosić
 • Anna Dutka-Mańkowska
 • Vilmos Gal
 • Grzegorz Gortat
 • Langston Hughes
 • Małgorzata Iwanowska-Ludwińska
 • Joanna Jagiełło
 • Andrzej Tadeusz Kijowski
 • Janusz A. Kobierski
 • Krystyna Konecka
 • Muriel Kordowicz
 • Krzysztof Kuczkowski
 • Gabriela Kurylewicz
 • Rafał Lasota
 • Adam Lizakowski
 • Jerzy Marciniak
 • Gabriel Garcia Marquez
 • Rose Milligan
 • Jacek Moskwa
 • Piotr Müldner-Nieckowski
 • Pierre Nepveu
 • Magdalena Niedźwiedzka
 • Ks. Wiesław Al. Niewęgłowski
 • Jacek Pankiewicz
 • Alicja Patey-Grabowska
 • Ewa Polak-Pałkiewicz
 • Maria Jolanta Piasecka
 • Jan Krzysztof Piasecki
 • Krzysztof Piechowicz
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Krystyna Rodowska
 • Baśka eR.
 • Krzysztof Rudziński
 • Krzysztof Saturnin Schreyer
 • Jerzy Seipp
 • Ryszard Sobieszczański
 • Sławomir Stalmach,
 • Andrzej Stembarth Sawicki
 • Małgorzata Strękowska-Zaremba
 • Jan Strękowski
 • Konrad Sutarski
 • Agnieszka Syska
 • Adriana Szymańska
 • Jerzy Śleszyński
 • Kazimierz Świegocki
 • Grzegorz Walczak
 • Piotr Wojciechowski