PDF  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 3 (14)/2018 pdf (1538 pobrań )

EPUB  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 3 (14)/2018 epub (577 pobrań )

MOBI  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 3 (14)/2018 mobi (562 pobrania )

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Redaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji:
Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Krzysztof Beśka
Krzysztof Bielecki
Michał Dąbrowski
Manula Kalicka
Małgorzata Strękowska-Zaremba
Zbigniew Zbikowski
Korekta: Katarzyna Rurańska;
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przez nich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Janusz Andrzejczak
 • Krzysztof Beśka
 • Jerzy Binkowski
 • Tamara Bołdak-Janowska
 • Katarzyna Boruń-Jagodzińska
 • Ernest Bryll
 • Andrzej Chąciński
 • Krzysztof Choiński
 • Przemysław Dakowicz
 • Janusz Drzewucki
 • Carol Ann Duffy
 • Paweł Dunin-Wąsowicz
 • Anna Dutka-Mańkowska
 • Anna Frajlich
 • Sylwia Gibaszek
 • Ryszarda Grzybowska
 • Joanna Jagiełło
 • Antoni Janowski
 • Maria Jentys-Borelowska
 • Wojciech Kaliszewski
 • Janusz A. Kobierski
 • Katarzyna Kotowska
 • Krzysztof Kuczkowski
 • Joanna Kulmowa
 • Maria Kuncewiczowa
 • Gabriela Kurylewicz
 • Rafał Lasota
 • Adam Lizakowski
 • Jerzy Marciniak
 • Dominika Matuła
 • Piotr Müldner-Nieckowski
 • Anna Nasiłowska
 • Wiesława Oramus
 • Jacek Pankiewicz
 • Alicja Patey-Grabowska
 • Maria Jolanta Piasecka
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Marcel Proust
 • Krystyna Rodowska
 • Baśka eR.
 • Krzysztof Saturnin Schreyer
 • Jerzy Seipp
 • Danuta Sękalska
 • Jerzy Snopek
 • Konrad Sutarski
 • Adriana Szymańska
 • Jerzy Śleszyński
 • Kazimierz Świegocki
 • Barbara Wachowicz
 • Bronisław Wildstein
 • Zbigniew Zbikowski