PDF  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 3/2015 pdf (2765 pobrań )

EPUB  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 3/2015 epub (1885 pobrań )

MOBI  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 3/2015 mobi (2021 pobrań )

Nad numerem trzecim pracował zespół w składzie:

Podglad_nr3_2015_okladka1aRedaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji:
Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Grzegorz Łatuszyński (esej, krytyka)
Maciej Parowski (proza, krytyka)
Małgorzata Strękowska-Zaremba (proza)
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Korekta: Małgorzata Strękowska-Zaremba
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków i tłumaczonych przez nich autorów, których listę podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Podglad_nr3_2015_okladka2aJanusz Andrzejczak
 • Jerzy Binkowski
 • Katarzyna Boruń-Jagodzińska
 • Wojciech Chmielewski
 • Danuta Cirlić-Straszyńska
 • Ryszard Częstochowski
 • Patrick Galvin
 • Sylwia Gibaszek
 • Grzegorz Gortat
 • Jan P. Grabowski
 • Marian Hemar
 • Michał Jagiełło
 • Andrzej Tadeusz Kijowski
 • Janusz Krasiński
 • Grzegorz Łatuszyński
 • Jerzy Marciniak
 • Jean Paul Mestas
 • Piotr Müldner-Nieckowski
 • Jan Nagrabiecki
 • Wiesława Oramus
 • Alicja Patey-Grabowska
 • Maciej Parowski
 • Miro Petrović
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Antoni Pieńkowski
 • Adam Puslojić
 • Barbara Rosiek
 • Krzysztof Rudziński
 • Jan Sochoń
 • Agnieszka Stabro
 • Małgorzata Strękowska-Zaremba
 • Agnieszka Syska
 • Jerzy Śleszyński
 • Zbigniew Taranienko
 • Marina Trumić
 • Piotr Wojciechowski
 • Zbigniew Zbikowski