PDF Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 3-4 (26-27)/2021 PDF (826 pobrań )

EPUB Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 3-4 (26-27)/2021 epub (318 pobrań )

MOBI Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 3-4 (26-27)/2021 mobi (298 pobrań )

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Redaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji:
Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne: Krzysztof Beśka Krzysztof Bielecki, Michał Dąbrowski, Manula Kalicka, Małgorzata Strękowska-Zaremba, Zbigniew Zbikowski
Korekta: Małgorzata Strękowska-Zaremba, Zbigniew Zbikowski

Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przez nich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Janusz Andrzejczak
 • Anna Bańkowska
 • Jerzy Binkowski
 • Tamara Bołdak-Janowska
 • Katarzyna Boruń-Jagodzińska
 • Nicolas Bouvier
 • Andrzej Chąciński
 • Krzysztof Choiński
 • Jolanta Cywińska
 • Per Dahlberg
 • Michał Dąbrowski
 • Eszter Dobozi
 • Anna Dutka-Mańkowska
 • Ewa Eysymontt
 • Sylwia Gibaszek
 • Wacław Holewiński
 • Stanislaw Janke
 • Eugeniusz Kasjanowicz
 • Donat Kirsch
 • Anna Kiss
 • Andrzej Książek
 • Adam Kulik
 • Rafał Lasota
 • Éva P. Maklári
 • Wiesław Mandryka-Bukowiński
 • Jerzy Marciniak
 • Katalin Mezey
 • Piotr Müldner-Nieckowski
 • Walter Neumann
 • Waldemar Okoń
 • Wiesława Oramus
 • Alicja Patey-Grabowska
 • Maria Jolanta Piasecka
 • Jan Krzysztof Piasecki
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Paweł Podlipniak
 • Jerzy Prokopiuk
 • Krzysztof Rudziński
 • Krzysztof Saturnin Schreyer
 • Andrzej Słomianowski
 • Slawomir Stalmach
 • Małgorzata Strękowska-Zaremba
 • Konrad Sutarski
 • Krzysztof D. Szatrawski
 • Barbara Szczepańska “Judyta”
 • Jerzy Śleszyński
 • Kazimierz Świegocki
 • Janusz Termer
 • Grzegorz Walczak
 • Agnieszka Wesołowska
 • Piotr Wojciechowski
 • Olga Wójcik
 • Szczęsny Wroński
 • Zofia Zarębianka
 • Zbigniew Zbikowski