PDF  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 2 (5)/2016 pdf (2287 pobrań )

EPUB  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 2 (5)/2016 epub (1757 pobrań )

MOBI Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 2 (5)/2016 mobi (1798 pobrań )

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Podglad_nr2(5)_2016_okladka1_fullRedaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji:
Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Grzegorz Łatuszyński (esej, krytyka)
Maciej Parowski (proza, krytyka)
Małgorzata Strękowska-Zaremba (proza)
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Korekta: Małgorzata Strękowska-Zaremba
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków i tłumaczonych przez nich autorów, których listę podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Podglad_nr2(5)_2016_okladka4_fullJanusz Andrzejczak
 • Juan José Arreola
 • Anna Bańkowska
 • Zofia Beszczyńska
 • Jerzy Binkowski
 • Katarzyna Boruń-Jagodzińska
 • Danuta Cirlić-Straszyńska
 • Lidija Dimkovska
 • Andrzej Dorobek
 • Janusz Drzewucki
 • James Elroy Flecker
 • Leszek Engelking
 • Waldemar Gaiński
 • Patrick Galvin
 • Danuta Gałecka-Krajewska
 • Sylwia Gibaszek
 • Slavomir Gvozdenović
 • Edward Hołda
 • Eugeniusz Kasjanowicz
 • Andrzej Tadeusz Kijowski
 • Karen Kovacik
 • Grzegorz Łatuszyński
 • Marek Ławrynowicz
 • Jerzy Marciniak
 • Piotr Marciniak
 • Piotr Müldner -Nieckowski.
 • Walter Neumann
 • Wsiewołod Niestajko
 • Wiesława Oramus
 • Jacek Pankiewicz
 • Alicja Patey-Grabowska
 • Marek Pękala
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Krystyna Rodowska
 • Barbara Rosiek
 • Krzysztof Rudziński
 • Krzysztof Saturnin Schreyer
 • Andrzej Sobol-Jurczykowski
 • Jan Strękowski
 • Małgorzata Strękowska-Zaremba
 • Konrad Sutarski
 • Agnieszka Syska
 • Jerzy Śleszyński
 • Bogdan Świecimski
 • Kazimierz Świegocki
 • Grzegorz Walczak
 • Piotr Wojciechowski
 • Zbigniew Zbikowski
 • Gjoko Zdraveski
 • Nina Živančević