PDF Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 4 (23)/2020 PDF (1279 pobrań )
EPUB Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 4 (23)/2020 epub (382 pobrania )
MOBI Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 4 (23)/2020 mobi (391 pobrań )

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Redaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat) Sekretarz Redakcji: Katarzyna Boruń-Jagodzińska Kolegium Redakcyjne: Krzysztof Beśka Krzysztof Bielecki Manula Kalicka Małgorzata Strękowska-Zaremba Zbigniew Zbikowski Korekta: Małgorzata Strękowska-Zaremba, Zbigniew Zbikowski; Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przez nich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Janusz Andrzejczak
 • Anna Bańkowska
 • Anna Bernat
 • Jerzy Binkowski
 • Teresa Bochwic
 • Tamara Bołdak-Janowska
 • Inger Christensen
 • Andrzej Dorobek
 • Paweł Dunin-Wąsowicz
 • Jacek Durski
 • Bob Dylan
 • Kinga Erős
 • Ewa Eysymont
 • Sylwia Gibaszek
 • Louise Glück
 • Andrzej Marek Grabowski
 • Yahya Hassan
 • Joanna Jagiełło
 • Miodrag Jaksić
 • Janina Katz
 • Dorota Koman
 • Andrzej Książek
 • Gabriela Kurylewicz
 • Krzysztof Lipowski
 • Adam Lizakowski
 • Wiesław Mandryka-Bukowiński
 • Jerzy Marciniak
 • Nowiełła Matwiejewa
 • Monika Milewska
 • Piotr Müldner‑Nieckowski
 • Anna Nasiłowska
 • Mariusz Olbromski
 • Wiesława Oramus
 • Alicja Patey-Grabowska
 • Maria Jolanta Piasecka
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Maciej Pinkwart
 • Krystyna Rodowska
 • Krzysztof Rudziński
 • Krzysztof Saturnin Schreyer
 • Joanna Sendłak
 • Andrzej Słomianowski
 • Anna Sobolewska
 • Andrzej Sobol-Jurczykowski
 • Bogusława Sochańska
 • Agnieszka Stabro
 • Małgorzata Strękowska-Zaremba
 • Konrad Sutarski
 • Agnieszka Syska
 • Dagna Ślepowrońska
 • Jerzy Śleszyński
 • Kazimierz Świegocki
 • Grzegorz Walczak