4PDF  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 2/2015 pdf (3214 pobrań )

EPUB  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 2/2015 epub (2321 pobrań )

MOBI  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 2/2015 mobi (2325 pobrań )

Nad numerem drugim pracował zespół w składzie:

Okl_str_1Redaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji:
Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Grzegorz Łatuszyński (esej, krytyka)
Maciej Parowski (proza, krytyka)
Małgorzata Strękowska-Zaremba (proza)
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Korekta: Małgorzata Strękowska-Zaremba
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków i tłumaczonych przez nich autorów, których listę podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Jarosław Abramow-Newerly,
 • Anna Bańkowska,
 • Krzysztof Beśka,
 • Jerzy Binkowski,
 • Teresa Bochwic,
 • Katarzyna Boruń-Jagodzińska,
 • 􀀀Andrzej Chąciński,
 • Wojciech Chmielewski,
 • Wiesław Cypryś,
 • Michał Dąbrowski,
 • Anna Fryczkowska,
 • Federico García Lorca,
 • Jan P. Grabowski,
 • Jarmila Hašková,
 • Wacław Holewiński,
 • Małgorzata Iwanowska-Ludwińska,
 • Michał Jagiełło,
 • Aleksander Kaczorowski,
 • 􀀀Wojciech Kaliszewski,
 • Rudyard Kipling,
 • Gabriela Kurylewicz,
 • Adam Lizakowski,
 • Grzegorz Łatuszyński,
 • Marek Ławrynowicz,
 • Piotr Müldner-Nieckowski,
 • ks. Wiesław Niewęgłowski,
 • Duško Novaković,
 • Marek Nowakowski,
 • Zenon Obydziński,
 • Janusz Odrowąż-Pieniążek,
 • Wiesława Oramus,
 • Kazimierz Orłoś,
 • Alicja Patey-Grabowska,
 • Jan Krzysztof Piasecki,
 • Krzysztof Piechowicz,
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Sylwia Plath,
 • Marcel Proust,
 • Krystyna Rodowska,
 • Barbara Rosiek,
 • Krzysztof Rudziński,
 • Krzysztof Schreyer,
 • Jacek Skowroński,
 • Henryk Skwarczyński,
 • Agnieszka Stabro,
 • Jan Strękowski,
 • Konrad Sutarski,
 • Agnieszka Syska,
 • Jerzy Śleszyński,
 • Bogdan Świecimski,
 • Alfred Tennyson,
 • Maria Ulatowska,
 • William Carlos Williams,
 • Piotr Wojciechowski.