PDF  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 3 (22)/2020 PDF (859 pobrań )
EPUB  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 3 (22)/2020 epub (417 pobrań )
MOBI  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 3 (22)/2020 mobi (419 pobrań )

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Redaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji:
Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Krzysztof Beśka
Krzysztof Bielecki
Manula Kalicka
Małgorzata Strękowska-Zaremba
Zbigniew Zbikowski
Korekta: Małgorzata Strękowska-Zaremba, Zbigniew Zbikowski;
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przez nich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Janusz Andrzejczak
 • Anna Bańkowska
 • Anna Bernat
 • Jerzy Binkowski
 • Zoltán Bobory
 • Bożenna Bojar
 • Tamara Bołdak-Janowska
 • Leopoldo Castilla
 • Krzysztof Choiński
 • Jolanta Cywińska
 • Ewa Eysymont
 • Danuta Gałecka-Krajewska
 • Piotr Gliński
 • Grzegorz Gortat
 • Anna Kalinowka
 • Wojciech Kaliszewski
 • Eugeniusz Kasjanowicz
 • Rudyard Kipling
 • Ks. Janusz Adam Kobierski
 • Andrzej Książek
 • Rafał Lasota
 • Wiesław Mandryka-Bukowiński
 • Jerzy Marciniak
 • Piotr Müldner‑Nieckowski
 • Alicja Patey-Grabowska
 • Maria Jolanta Piasecka
 • Jan Krzysztof Piasecki
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Krystyna Rodowska
 • Krzysztof Saturnin Schreyer
 • Konrad Sutarski
 • Jerzy Śleszyński
 • Kazimierz Świegocki
 • Grzegorz Walczak
 • Zbigniew Zbikowski
 • Nikola Zurovac