PDF  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 1 (12)/2018 pdf (1435 pobrań )

EPUB  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 1 (12)/2018 epub (709 pobrań )

MOBI Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 1 (12)/2018 mobi (699 pobrań )

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Redaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji:
Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Krzysztof Beśka
Krzysztof Bielecki
Michał Dąbrowski
Manula Kalicka
Małgorzata Strękowska-Zaremba
Zbigniew Zbikowski
Korekta: Krzysztof Beśka, Małgorzata Strękowska-Zaremba;
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przez nich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Janusz Andrzejczak
 • Juan Jose Arreola
 • Baśka eR.
 • Zofia Beszczyńska
 • Krzysztof Beśka
 • Jerzy Binkowski
 • Tamara Bołdak-Janowska
 • Katarzyna Boruń-Jagodzińska
 • Jevrem Brković
 • Guillermo Carnero
 • Sándor Csoóri
 • Marina Cwietajewa
 • Avigdor Dagan
 • Jacek Durski
 • Zbigniew Dmitroca
 • Jan P. Grabowski
 • Wojciech Kaliszewski
 • Walentyna Karwowska
 • Eugeniusz Kasjanowicz
 • Gaja Kołodziej
 • Adam Kulik
 • Gabriela Kurylewicz
 • Anna Liber
 • Adam Lizakowski
 • Grzegorz Łatuszyński
 • Dominika Matuła
 • Jerzy Marciniak
 • Piotr Müldner‑Nieckowski
 • Wiesława Oramus
 • Jacek Pankiewicz
 • Marek Pękala
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Jan Polkowski
 • Krystyna Rodowska
 • Krzysztof Saturnin Schreyer
 • Jerzy Seipp
 • Andrzej Sobol-Jurczykowski
 • ks. Jan Sochoń
 • Sergiusz Sterna-Wachowiak
 • Małgorzata Strękowska-Zaremba
 • Jan Strękowski
 • Konrad Sutarski
 • Jan Józef Szczepański
 • Jerzy Śleszyński
 • Bogdan Świecimski
 • Magdalena Tinsley
 • Piotr Wojciechowski