Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 3 (18)/2019 PDF (1183 pobrania ) Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 3 (18)/2019 epub (515 pobrań ) Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 3 (18)/2019 mobi (551 pobrań )

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Redaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji:
Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Krzysztof Beśka
Krzysztof Bielecki
Manula Kalicka
Małgorzata Strękowska-Zaremba
Zbigniew Zbikowski
Korekta: Krzysztof Beśka, Manula Kalicka,
Małgorzata Strękowska-Zaremba;
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przez nich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Jerzy Andrzejczak
 • Krzysztof Bielecki
 • Jerzy Binkowski
 • Tamara Bołdak-Janowska
 • Krzysztof Boruń
 • Katarzyna Boruń-Jagodzińska
 • Andrzej Chąciński
 • Kornél Döbrentei
 • Andrzej Duda
 • Paweł Dunin-Wąsowicz
 • Jacek Durski
 • Bob Dylan
 • Piotr Gliński
 • Johann Wolfgang Goethe
 • Joanna Jagiełło
 • Franz Kafka
 • Andrzej Książek
 • Gabriela Kurylewicz
 • Adam Lizakowski
 • Grzegorz Łatuszyński
 • Wiesław Mandryka-Bukowiński
 • Jerzy Marciniak
 • Piotr Müldner-Nieckowski
 • Milan Orlić
 • Jacek Pankiewicz
 • Maciej Parowski
 • Alicja Patey-Grabowska
 • Maricruz Patiño
 • Maria Jolanta Piasecka
 • Jan Krzysztof Piasecki
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Arturo Gutierrez Plaza
 • Reiner Maria Rilke
 • Krystyna Rodowska
 • Fryderyk Schiller
 • Ivan Schneedorfer
 • Arthur Schnitzler
 • Krzysztof Saturnin Schreyer
 • Jerzy Seipp
 • Danuta Sękalska
 • Barbara L. Surowska
 • Konrad Sutarski
 • Jerzy Śleszyński
 • Kazimierz Świegocki
 • Joseph von Eichendorff
 • Grzegorz Walczak
 • Marcin Wolski
 • Andrzej Zimniak