PDF Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 1-2-3 (32-33-34)/2023 PDF (156 pobrań )

EPUB Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 1-2-3 (32-33-34)/2023 epub (0 pobrań )

MOBI Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 1-2-3 (32-33-34)/2023 mobi (0 pobrań )

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Redaktor Naczelny: Zbigniew Zbikowski
Z-cy red. Naczelnego: Małgorzata Karolina Piekarska
Piotr Müldner-Nieckowski 
Sekretarz Redakcji:
 Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne: Krzysztof Beśka Krzysztof Bielecki, Sylwia Gibaszek, Dorota Koman, Małgorzata Strękowska-Zaremba,
Korekta: Małgorzata Strękowska-Zaremba, Zbigniew Zbikowski

Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przez nich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Janusz Andrzejczak
 • Anna Bańkowska
 • Krzysztof Bielecki
 • Jerzy Binkowski
 • Tamara Bołdak-Janowska
 • Krzysztof Choiński
 • Jolanta Cywińska
 • Tomislav Domović
 • Łucja Dudzińska
 • Grzegorz Filip
 • Éva Finta
 • Igor Frender
 • Biserka Goles Glasnović
 • Dražen Katunarić
 • Miroslav Kirin
 • Andrzej Książek
 • Adam W. Kulik
 • Gabriela Kurylewicz
 • Éva P. Maklári
 • Jerzy Marciniak
 • Piotr Müldner-Nieckowski
 • Anna Nasiłowska
 • Łukasz Nicpan
 • Olga Olchowa
 • Alicja Patey-Grabowska
 • Maria Jolanta Piasecka
 • Krzysztof Saturnin Schreyer
 • Simon Serföző
 • konrad Sutarski
 • Grzegorz Walczak
 • Olga Wójcik
 • Bohdan Wrocławski
 • Zbigniew Zbikowski