PDF  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 3 (10)/2017 pdf (1520 pobrań )

EPUB  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 3 (10)/2017 epub (849 pobrań )

MOBI  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 3 (10)/2017 mobi (837 pobrań )

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Redaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji:
Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Grzegorz Łatuszyński (esej, krytyka)
Maciej Parowski (proza, krytyka)
Małgorzata Strękowska-Zaremba (proza)
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Korekta: Małgorzata Strękowska-Zaremba
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przez nich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Janusz Andrzejczak
 • Anna Bańkowska
 • Baśka eR.
 • Zofia Beszczyńska
 • Krzysztof Beśka
 • Jerzy Binkowski
 • Teresa Bochwic
 • Tamara Bołdak‐Janowska
 • Katarzyna Boruń‐Jagodzińska
 • Krzysztof Choiński
 • Michał Dąbrowski
 • Cezary Dobies
 • Paweł Dunin‐Wąsowicz
 • Jacek Durski
 • Bob Dylan
 • Viktor Fischl (Avigdor Dagan)
 • Sylwia Gibaszek
 • Julia Hartwig
 • Heinrich Heine
 • Joanna Jagiełło
 • Anita Janowska
 • Eugeniusz Kasjanowicz
 • Rudyard Kipling
 • Janusz Adam Kobierski
 • Hanna Kowalewska
 • Joanna Kulmowa
 • Gabriela Kurylewicz
 • Rafał Lasota
 • Angel Leyvą
 • Adam Lizakowski
 • Grzegorz Łatuszyński
 • Jerzy Marciniak
 • Miraš Martinović
 • Piotr Müldner‐Nieckowski
 • Anna Nasiłowska
 • Wiesława Oramus
 • Milan Orlić
 • Jacek Pankiewicz
 • Alicja Patey‐Grabowska
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Krystyna Rodowska
 • Krzysztof Saturnin Schreyer
 • Joanna Sendłak
 • Anne Sexton
 • Małgorzata Strękowska‐Zaremba
 • Konrad Sutarski
 • Małgorzata Szyszko‐Kondej
 • Jerzy Śleszyński
 • Kazimierz Świegocki
 • Slobodan Vukanović
 • Grzegorz Walczak
 • Beata Wasilewska
 • Marta Zelwan