PDF  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 1 (8)/2017 pdf (2171 pobrań )

EPUB  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 1 (8)/2017 epub (957 pobrań )

MOBI  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 1 (8)/2017 mobi (1022 pobrania )

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Redaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji:
Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Grzegorz Łatuszyński (esej, krytyka)
Maciej Parowski (proza, krytyka)
Małgorzata Strękowska-Zaremba (proza)
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Korekta: Małgorzata Strękowska-Zaremba
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przez nich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Janusz Andrzejczak
 • Anna Bańkowska
 • Zofia Beszczyńska
 • Krzysztof Beś́ka
 • Krzysztof Bielecki
 • Jerzy Binkowski
 • Tamara Bołdak‐Janowska
 • Jorge Luis Borges
 • Katarzyna Boruń‐Jagodzińska
 • William Boyd
 • Wojciech Chmielewski
 • Stefan Chwin
 • Joe Dassin
 • Paweł Dunin‐Wąsowicz
 • Krzysztof Dybciak
 • William Faulkner
 • Danuta Gałecka‐Krajewska
 • Johann Wolfgang Goethe
 • William Golding
 • Grzegorz Gortat
 • Jan P. Grabowski
 • Ryszarda Grzybowska
 • Joanna Jagiełło
 • Krystyna Januszewska
 • Maria Jentys‐Borelowska
 • Eugeniusz Kasjanowicz
 • Boris Jovanović Kastel
 • Andrzej Tadeusz Kijowski
 • Janusz Adam Kobierski
 • Gabriela Kurylewicz
 • Krystyna Lars
 • Jan Lechoń
 • Krystyna Lenkowska
 • Adam Lizakowski
 • Grzegorz Łatuszyński
 • Jerzy Marciniak
 • Jacek Moskwa 
 • Piotr Müldner‐Nieckowski
 • Anna Nasiłowska
 • Mariusz Olbromski
 • Wiesława Oramus
 • Jacek Pankiewicz
 • Joanna Papuzińska
 • Alicja Patey‐Grabowska
 • Nick Payne
 • Jan Krzysztof Piasecki
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Maciej Piekarski
 • Antoni Pieńkowski
 • Krystyna Rodowska
 • Barbara Rosiek
 • Krzysztof Rudziński
 • Krzysztof Schreyer
 • Joanna Sendłak
 • Jerzy Sikora
 • Andrzej Sobol‐Jurczykowski
 • Agnieszka Stabro
 • Małgorzata Strękowska‐Zaremba
 • Konrad Sutarski
 • Jerzy Śleszyński
 • Kazimierz Świegocki
 • Grzegorz Walczak
 • Piotr Wojciechowski
 • Elżbieta Woźniak
 • Katarzyna Wójcik
 • Zbigniew Zbikowski