PDF Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 2-3-4 (29-30-31)/2022 PDF (735 pobrań )

EPUB Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 2-3-4 (29-30-31)/2022 epub (468 pobrań )

MOBI Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 2-3-4 (29-30-31)/2022 mobi (464 pobrania )

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Redaktor Naczelny: Zbigniew Zbikowski
Z-cy red. Naczelnego: Małgorzata Karolina Piekarska,
Piotr Müldner-Nieckowski 
Sekretarz Redakcji:
 Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne: Krzysztof Beśka, Krzysztof Bielecki, Sylwia Gibaszek, Dorota Koman, Małgorzata Strękowska-Zaremba,
Korekta: Małgorzata Strękowska-Zaremba, Zbigniew Zbikowski

Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przez nich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Janusz Andrzejczak
 • Anna Bernat
 • Jerzy Binkowski
 • Krzysztof Boruń
 • Katarzyna Boruń-Jagodzińska
 • Krzysztof Choiński
 • Danuta Ćirlić-Straszyńska
 • William Faulkner
 • Božo Koprivica
 • Andrzej Książek
 • Adam W. Kulik
 • Rafał Lasota
 • Bolesław Leśmian
 • Adam Lizakowski
 • Wiesław Mandruka-Bukowiński
 • Jerzy Marciniak
 • Mirjana Miočinović
 • Piotr Müldner-Nieckowski
 • Aleksander Nalaskowski
 • Anna Nasiłowska
 • Alicja Patey-Grabowska
 • Marek Pękala
 • Maria Jolanta Piasecka
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Alicja Przybyszewska
 • Krzysztof Rudziński
 • Krzysztof Saturnin Schreyer
 • Bartłomiej Siwiec
 • Małgorzata Szyszko-Kondej
 • Jerzy Śleszyński
 • Bartłomiej Świderski
 • Jacek Trznadel
 • Jan Vladislav
 • Grzegorz Walczak
 • Olga Wójcik
 • Zbigniew Zbikowski