Redaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Sekretarz Redakcji: Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Grzegorz Łatuszyński (poezja, krytyka)
Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, esej, dramat)
Maciej Parowski (proza, krytyka)
Małgorzata Strękowska-Zaremba (proza)
Korekta: Małgorzata Strękowska-Zaremba
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP

ISSN: 2392-2753

adres e-mail: redakcja@podglad.com.pl