Redaktor Naczelny: Zbigniew Zbikowski
Z-cy redaktora Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski, Małgorzata Karolina Piekarska
Sekretarz Redakcji: Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Krzysztof Beśka
Krzysztof Bielecki
Sylwia Gibaszek
Dorota Koman
Małgorzata Strękowska-Zaremba
Zbigniew Zbikowski
Korekta: Krzysztof Bielecki, Małgorzata Strękowska-Zaremba, Zbigniew Zbikowski;
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP

Rada programowa: dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, prof. dr. hab. Anna Nasiłowska, prof. dr. hab. Zofia Zarębianka.

ISSN: 2392-2753

adres e-mail: redakcja@podglad.com.pl