PDF  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 1 (4)/2016 pdf (4662 pobrania )

EPUB  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 1 (4)/2016 epub (2176 pobrań )

MOBI  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 1 (4)/2016 mobi (2208 pobrań )

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Podglad_nr1_2016_okladka1_WEBRedaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji:
Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Grzegorz Łatuszyński (esej, krytyka)
Maciej Parowski (proza, krytyka)
Małgorzata Strękowska-Zaremba (proza)
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Korekta: Małgorzata Strękowska-Zaremba
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków i tłumaczonych przez nich autorów, których listę podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Podglad_nr1_2016_okladka2_WEBSziveri, András Petőcz
 • Horváth, Árpád Tőzsér,
 • Juan José Arreola
 • Anna Bańkowska
 • Zofia Beszczyńska
 • Krzysztof Beśka
 • Jerzy Binkowski
 • Tamara Bołdak-Janowska
 • Katarzyna Boruń-Jagodzińska
 • Miloš Crnjanski, Desanka
 • Sándor Csoóri
 • Ryszard Częstochowski
 • Cezary Dobies
 • Andrić, Dragan Mraović,
 • Paweł Dunin-Wąsowicz
 • Waldemar M. Gaiński
 • Danuta Gałecka-Krajewska
 • Sylwia Gibaszek
 • Grzegorz Gortat
 • Ryszarda Grzybowska
 • Michał Jagiełło
 • Anita Halina Janowska
 • Frank Jaszuński
 • Eugeniusz Kasjanowicz
 • Mezei Katalin, János
 • Andrzej Tadeusz Kijowski
 • Janusz Adam Kobierski
 • Vilmos Kovács, Elemér
 • Gabriela Kurylewicz
 • János Lackfi
 • Jan Józef Lipski
 • Howard Phillips Lovecraft
 • Maksimović, Radomir
 • Jerzy Marciniak
 • Gabriel Garcia Marquez
 • Piotr Müldner-Nieckowski
 • Anna Nasiłowska
 • Tadeusz Nowak
 • Mariusz Olbromski
 • Anastaz Opasek OSB
 • Wiesława Oramus
 • Jacek Pankiewicz
 • Duško M. Petrović,
 • Krzysztof Piechowicz
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Anna Piwkowska
 • Krzysztof Rudziński
 • Krzysztof Saturnin Schreyer
 • Dorota Siwicka
 • Iwona Smolka
 • Jerzy Snopek
 • Andrzej Sobol-Jurczykowski
 • Agnieszka Stabro
 • Sergiusz Sterna-Wachowiak
 • Konrad Sutarski
 • Dorota Suwalska
 • Agnieszka Syska
 • Leszek Szaruga
 • Adriana Szymańska
 • Jerzy Śleszyński
 • Alfred Tennyson
 • Milovan Vitezović
 • Grzegorz Walczak
 • Janusz Wasylkowski
 • Piotr Wojciechowski
 • Zbigniew ZbikowskI