PDF  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 2 (9)/2017 pdf (1605 pobrań )

EPUB  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 2 (9)/2017 epub (920 pobrań )

MOBI  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 2 (9)/2017 mobi (855 pobrań )

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Redaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji:
Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Grzegorz Łatuszyński (esej, krytyka)
Maciej Parowski (proza, krytyka)
Małgorzata Strękowska-Zaremba (proza)
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Korekta: Małgorzata Strękowska-Zaremba
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przez nich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Janusz Andrzejczak
 • János Arany
 • Anna Bańkowska
 • Hilaire Belloc,
 • Zofia Beszczyńska
 • Jerzy Binkowski
 • Ela Binswanger
 • Katarzyna Boruń‐Jagodzińska
 • Gojko Božović
 • Krzysztof Burek
 • Tomasz Burek
 • Danuta Cirlić‐Straszyńska
 • Ryszard Częstochowski
 • Helga Deinet
 • Jacek Dobrzyniecki
 • Dušan Djurović
 • Danuta Gałecka‐Krajewska
 • Grzegorz Gortat
 • Agnieszka Herman
 • Joanna Jagiełło
 • ks. Janusz Adam Kobierski
 • Dusan Kovacević
 • Krystyna Lenkowska
 • José Angel Leyva
 • Jerzy Liebert
 • Adam Lizakowski
 • Grzegorz Łatuszyński
 • Jerzy Marciniak
 • Tonko Maroević
 • Wojciech Młynarski
 • Krzysztof Mrozowski
 • Piotr Müldner‐Nieckowski
 • Slobodan Novak
 • Jacek Pankiewicz
 • Alicja Patey‐Grabowska
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Antoni Pieńkowski
 • Stefan Raičević
 • Krystyna Rodowska
 • Barbara Rosiek
 • Krzysztof Rudziński
 • Krzysztof Saturnin Schreyer
 • Joanna Sendłak
 • Ryszard Sobieszczański
 • Konrad Sutarski
 • Jerzy Śleszyński
 • Bogdan Świecimski
 • Grzegorz Walczak