PDF Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 1 (28)/2022 PDF (887 pobrań )

EPUB Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 1 (28)/2022 epub (316 pobrań )

MOBI Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 1 (28)/2022 mobi (301 pobrań )

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Redaktor Naczelny: Zbigniew Zbikowski
Z-cy red. Naczelnego: Małgorzata Karolina Piekarska
Piotr Müldner-Nieckowski 
Sekretarz Redakcji:
 Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne: Krzysztof Beśka Krzysztof Bielecki, Sylwia Gibaszek, Dorota Koman, Małgorzata Strękowska-Zaremba,
Korekta: Małgorzata Strękowska-Zaremba, Zbigniew Zbikowski

Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przez nich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Janusz Andrzejczak
 • Jerzy Binkowski
 • Katarzyna Boruń-Jagodzińska
 • Andrzej Chąciński
 • Dorota Jovanka Ćirlić
 • Leszek Długosz
 • Jacek Durski
 • Anna Dutka-Mańkowska
 • Ewa Eysymontt
 • Sylwia Gibaszek
 • Jarmila Hašková
 • Stanislaw Janke
 • Eugeniusz Kasjanowicz
 • Andrzej Książek
 • Adam W. Kulik
 • Jerzy Marciniak
 • Mirjana Miočinović
 • Piotr Müldner-Nieckowski
 • Anna Nasiłowska
 • Wiesław A. Niewęgłowski
 • Wiesława Oramus
 • Alicja Patey-Grabowska
 • Maria Jolanta Piasecka
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Antoni Pieńkowski
 • Władysław Reymont
 • Krzysztof Saturnin Schreyer
 • Andrzej Słomianowski
 • Irena Słomińska
 • Małgorzata Strękowska-Zaremba
 • Konrad Sutarski
 • Jerzy Śleszyński
 • Grzegorz Walczak
 • Piotr Wojciechowski
 • Olga Wójcik
 • Zbigniew Zbikowski