PDF  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 3 (6)/2016 pdf (2122 pobrania )

EPUB  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 3 (6)/2016 epub (1373 pobrania )

MOBI  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 3 (6)/2016 mobi (1217 pobrań )

Nad numerem pracował zespół w składzie:


podglad_nr36_2016_okladka1_fullRedaktor Naczelny:
Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji:
Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Grzegorz Łatuszyński (esej, krytyka)
Maciej Parowski (proza, krytyka)
Małgorzata Strękowska-Zaremba (proza)
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Korekta: Małgorzata Strękowska-Zaremba
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków i tłumaczonych przez nich autorów, których listę podajemy w porządku alfabetycznym:

 • podglad_nr36_2016_okladka4_fullRadomir Andrić
 • Janusz Andrzejczak
 • Daniel Bargiełowski
 • Zofia Beszczyńska
 • Krzysztof Beśka
 • Jerzy Binkowski
 • Tamara Bołdak-Janowska
 • Katarzyna Boruń-Jagodzińska
 • Krzysztof Choiński
 • Danuta Ćirlić-Straszyńska
 • Ryszard Częstochowski
 • Krzysztof Derdowski
 • Dragan Dragojlović
 • Jacek Durski
 • Dariusz Dziurzyński
 • Danuta Gałecka-Krajewska
 • Sylwia Gibaszek
 • Jerzy Górzański
 • Karel Hlaváček
 • Franciszek Jaszuński
 • Maria Jentys-Borelowska
 • Andrzej Tadeusz Kijowski
 • Janusz A. Kobierski
 • Gabriela Kurylewicz
 • Adam Lizakowski
 • Grzegorz Łatuszyński
 • Jerzy Marciniak
 • Piotr Mitzner
 • Piotr Müldner-Nieckowski
 • Wiesława Oramus
 • Janina Osewska
 • Alicja Patey-Grabowska
 • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Maciej Piekarski
 • Barbara Rosiek
 • Krzysztof Rudziński
 • Krzysztof Saturnin Schreyer
 • Jerzy Sikora
 • Ryszard Sługocki
 • Agnieszka Stabro
 • Sergiusz Sterna-Wachowiak
 • Jovanka Stojčinović Nikolić
 • Jan Strękowski
 • Dorota Suwalska
 • Małgorzata Szyszko-Kondej
 • Jerzy Śleszyński
 • Stevan Tontić
 • Jovanka Vukanović