PDF Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 4 (15)/2018 pdf (1106 pobrań )

EPUB Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 4 (15)/2018 epub (651 pobrań )

MOBI Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 4 (15)/2018 mobi (651 pobrań )

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Redaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji:
Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Krzysztof Beśka
Krzysztof Bielecki
Michał Dąbrowski
Manula Kalicka
Małgorzata Strękowska-Zaremba
Zbigniew Zbikowski
Korekta: Krzysztof Beśka,
Małgorzata Strękowska-Zaremba,
Zbigniew Zbikowski;
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przez nich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Janusz Andrzejczak
 • Anna Bańkowska
 • Anna Bernat
 • Jerzy Binkowski
 • Anna Bojarska
 • Tamara Bołdak-Janowska
 • Katarzyna Boruń-Jagodzińska
 • Wojciech Chmielewski
 • Krzysztof Choiński
 • Jolanta Cywińska
 • Florian Czarnyszewicz
 • Ryszard Częstochowski
 • Dorota Jovanka Ćirlić
 • Paweł Dunin-Wąsowicz
 • Jacek Durski
 • Czesław Hajduk
 • Joanna Jagiełło
 • Walentyna Karwowska
 • Eugeniusz Kasjanowicz
 • Kołodziejczykowa
 • Jerzy Bogdan Kos
 • Andrzej Książek
 • Wojciech Kudyba
 • Rafał Lasota
 • Adam Lizakowski
 • Zbigniew Lubicz-Miszewski
 • Wiesław Mandryka-Bukowiński
 • Krzysztof Masłoń
 • Piotr Müldner-Nieckowski
 • Anna Nasiłowska
 • Mariusz Olbromski
 • Wiesława Oramus
 • Andrzej Ostromęcki
 • Jacek Pankiewicz
 • Joanna Papuzińska
 • Alicja Patey-Grabowska
 • Marek Pękala
 • Jan Krzysztof Piasecki
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Antoni Pieńkowski
 • Marcel Proust
 • Krystyna Rodowska
 • Baśka eR.
 • Krzysztof Saturnin Schreyer
 • Jerzy Seipp
 • Danuta Sękalska
 • Jan Strękowski
 • Grażyna Strumiłło-Miłosz
 • Teresa Sułowska-Bojarska
 • Konrad Sutarski
 • Jerzy Śleszyński
 • Kazimierz Świegocki
 • Stevan Tontić
 • Grzegorz Walczak
 • Piotr Wojciechowski
 • Zbigniew Zbikowski