autorzy: Krzysztof Bielecki, Krystyna Lars, Piotr Müldner-Nieckowski, Anna Nasiłowska, Zofia Zarębianka,
tytuł: WRESZCIE III
Szkice o trzeciej serii Kolekcji Literackiej
wydawca: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawa
miejsce wydania: Warszawa
data wydania: grudzień 2023
nr wydania: I
liczba stron: 88
format: 148×210 mm
numer ISBN: ISBN: 978-83-965523-5-8
projekt okładki: TUNIA
projekt typograficzny i skład: TUNIA
cena: 30,00 zł
Redakcja tomu: Zbigniew Zbikowski
Korekta: Małgorzata Strękowska-Zaremba

Kontakt z wydawcą: biuro@sppwarszawa.pl


O książce:

Eseje o 5 książkach wydanych w ramach trzeciej serii „Kolekcji literackiej”.

  1. Zofia Zarębianka – Pomiędzy reportażem a trenem. O tomie Adama Lizakowskiego Pieszycka księga umarłych
  2. Krzysztof Bielecki – Skąd?
  3. Anna Nasiłowska – Heinz, Bosch i inne
  4. Krystyna Lars – Wiersze Małgorzaty Szyszko-Kondej
  5. Piotr Müldner-Nieckowski – Historia w poezji to czas dzisiejszy. O Grzegorza Walczaka wierszach, pieśniach i piosenkach o Polsce

Charakter tych opracowań jest zróżnicowany, tak jak różne pod względem formy, treści i wyrazu są ich podmioty – zbiory wierszy. I jak różni są ich twórcy, mieszkający zarówno w Warszawie, jak i w innych, niekiedy dość odległych od stolicy miejscach: w Bydgoszczy, na Dolnym Śląsku czy Podkarpaciu. Łączy te teksty jedno: próba wnikliwej analizy twórczości poetyckiej piątki autorów z SPP, ujrzenia i opisania jej z perspektywy literaturoznawczej, pokazania na szerszym tle, z wszystkimi jej zaletami i słabościami. Beneficjentami zaś tak zakreślonej pracy eseistów stają się nie tylko czytelnicy – zarówno tomików wierszy, jak i tego tomu krytycznoliterackiego – ale też sami poeci. Nic bowiem tak nie buduje, rozwija i (przeważnie) uskrzydla autora, jak solidna, sprawiedliwa krytyka. I odwrotnie, nic tak nie dołuje, jak książka, której oddało się serce, a ta przechodzi bez echa.

Zbigniew Zbikowski