PDF  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 2 (21)/2020 PDF (1188 pobrań )
EPUB  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 2 (21)/2020 epub (494 pobrania )
MOBI  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 2 (21)/2020 mobi (502 pobrania )

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Redaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji:
Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Krzysztof Beśka
Krzysztof Bielecki
Manula Kalicka
Małgorzata Strękowska-Zaremba
Zbigniew Zbikowski
Korekta: Krzysztof Bielecki, Małgorzata Strękowska-Zaremba, Zbigniew Zbikowski;
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przez nich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Janusz Andrzejczak
 • Anna Bańkowska
 • Anna Bernat
 • Jerzy Binkowski
 • Tamara Bołdak-Janowska
 • Katarzyna Boruń-Jagodzińska
 • Rupert Brooke
 • Wojciech Chmielewski
 • Krzysztof Choiński
 • Rudlof Dilong
 • Janusz Drzewucki
 • Anna Dutka-Mańkowska
 • Anna Frajlich
 • Danuta Gałecka-Krajewska
 • Grzegorz Gortat
 • Jan P. Grabowski
 • Andrzej Marek Grabowski
 • Jarosław Haszek
 • M Iwanowska-Ludwińska
 • Krzysztof Andrzej Jeżewski
 • Ks. Janusz Adam Kobierski
 • Andrzej Książek
 • Bogdan Kasprowicz
 • Gabriela Kurylewicz
 • Krystyna Lenkowska
 • Wiesław Mandryka-Bukowiński
 • Jerzy Marciniak
 • Piotr Müldner‑Nieckowski
 • Pierre Nepveu
 • Walter Neumann
 • Mariusz Olbromski
 • Wiesława Oramus
 • Alicja Patey-Grabowska
 • Marek Pękala
 • Maria Jolanta Piasecka
 • Jan Krzysztof Piasecki
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Antoni Pieńkowski
 • Baśka eR
 • Krzysztof Rudziński
 • Krzysztof Saturnin Schreyer
 • William Shakespeare
 • Iwona Smolka
 • Edward Stachura
 • Jan Strękowski
 • Adriana Szymańska
 • Jerzy Śleszyński
 • Kazimierz Świegocki
 • Grzegorz Walczak
 • Andrzej Władysław Wodziński
 • Piotr Wojciechowski
 • Zbigniew Zbikowski