W 2023 roku, dzięki dotacji uzyskanej z Instytutu Literatury, Oddziałowi Warszawskiemu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich udało się wydać 7 książek. Otrzymały one wspólną szatę graficzną i stanowią serię nazwaną przez nas „Kolekcja Literacka – 4”.

Dystrybutorami książek są hurtownie Motyle Książkowe oraz Ateneum.

W redakcji wstępnej brali udział: prof. IBL PAN dr hab. Anna Nasiłowska – literaturoznawca oraz prof. UKSW dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski – językoznawca. W tym, by prace nad serią poszły sprawnie, pomogło mi doświadczenie zebrane podczas pracy przy wydawanym przez OW SPP Kwartalniku Literackim PODGLĄD, który w sposób naturalny został patronem medialnym całego przedsięwzięcia. Zresztą do pracy nad tomikami zaangażowani zostali związani z PODGLĄDEM: Krzysztof Bielecki i Małgorzata Strękowska-Zaremba. Dodatkowo dołączył Andrzej Appel, którego sprawność warsztatową znałam jako prezeska OW SPP i redaktor naczelna kwartalnika, gdyż publikował na naszych łamach. Również dzięki pracy przy Kwartalniku i generalnie dzięki pracy dla środowiska wiedziałam, kogo prosić o ilustrowanie poszczególnych tomów, bowiem nie każdy autor ma taki dar i może sam zilustrować swoją książkę. A już na początku założyliśmy, że powinny być one piękne i ilustrowane rysunkami, grafikami bądź zdjęciami. Dlatego wśród ilustratorów znaleźli się m.in. Joanna Jagiełło, Joanna Sendłak, Piotr Müldner-Nieckowski i Piotr Wojciechowski. Również tylko członkowie SPP pisali recenzje wewnętrzne. Chodziło o to, by była to spójna seria, a praca przy niej pracą zbiorową środowiska, które dzięki temu przedsięwzięciu miało szansę jeszcze mocniej się zintegrować.

Małgorzata Karolina Piekarska
wydawca