Redakcja: Bogdan Baran, Anna Nasiłowska
Wydawca: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
ISBN: 978-83-938439-5-4
Liczba stron: 248, zdjęcia barwne
Wymiary: 145 x 205 mm

Książka jest jubileuszowym wydaniem z okazji 30-lecia powołania do życia Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, kontynuacji rozwiązanego w 1983 roku przez władze PRL Związku Literatów Polskich. Stanowi z jednej strony informator o bieżącej pracy SPP, a z drugiej gromadzi wspomnienia i refleksje członków, którzy byli świadkami wydarzeń ostatnich trzydziestu lat, a także lat osiemdziesiątych XX wieku, gdy kształtowała się koncepcja nadania formalnego kształtu działalności środowiska literackiego.

Bezpłatny PDF do pobrania: Trzydzieści lat (i więcej) Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (698 pobrań )

Spis treści:
List Prezes Anny Nasiłowskiej z okazji trzydziestolecia
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 7
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – krótki opis 11
Z naszej historii 23
Piotr Matywiecki Myśli o Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich – w trzydziestą rocznicę jego powstania 25
Piotr Wojciechowski O naszym Stowarzyszeniu 33
Sergiusz Sterna-Wachowiak Okiem Aborygena, czyli „tego, kto był tu od początku” 39
Anna Nasiłowska Lata osiemdziesiąte – Sekcja Krytyki
Literackiej TLAM 85
Jan Strękowski KAFEL, czyli pisarze w Solidarności 91
Żaneta Nalewajk Twórczy wielogłos. Jubileusze literackie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 95
Jacek Moskwa Kontakty Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ze Stowarzyszeniem Pisarzy Hebrajskich w Izraelu 101
Informacje o oddziałach SPP i ich działalności 111
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Warszawie 113
Małgorzata Karolina Piekarska „Podgląd”, czyli pisarz przy pracy… 123
Piotr Müldner-Nieckowski Warszawska Szkoła Pisania Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział w Warszawie. Stajnia Literacka 127
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Krakowie 137
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział we Wrocławiu 151
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi 159
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Gdańsku 173
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Wielkopolski w Poznaniu 187
Fundacja Otwartych na Twórczość (FONT) 203
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Śląski w Katowicach 209
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy 217
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie 229
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Olsztynie 239