PDF  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 4 (11)/2017 pdf (1421 pobrań )

EPUB  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 4 (11)/2017 epub (794 pobrania )

MOBI  Kwartalnik Literacki „Podgląd” NR 4 (11)/2017 mobi (873 pobrania )

Nad numerem pracował zespół w składzie:

Redaktor Naczelny: Małgorzata Karolina Piekarska
Z-ca red. Naczelnego: Piotr Müldner-Nieckowski (poezja, dramat)
Sekretarz Redakcji:
Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Kolegium Redakcyjne:
Grzegorz Łatuszyński (esej, krytyka)
Maciej Parowski (proza, krytyka)
Małgorzata Strękowska-Zaremba (proza)
Wydawca: Zarząd Oddziału Warszawskiego SPP
Skład i łamanie: Piotr Müldner-Nieckowski
Korekta: Małgorzata Strękowska-Zaremba
Druk: Drukarnia Mazowieckie Centrum Poligrafii

A w środku…

Oprócz klasycznego prezesowskiego wstępniaka… i wieści z OW SPP twórczość naszych członków (lub o twórczości naszych członków) oraz tłumaczonych przez nich autorów. Listę wszystkich nazwisk podajemy w porządku alfabetycznym:

 • Janusz Andrzejczak
 • Anna Bańkowska
 • Baśka eR.
 • Zofia Beszczyńska
 • Krzysztof Beśka
 • Jerzy Binkowski
 • Teresa Bochwic
 • Tamara Bołdak‐Janowska
 • Katarzyna Boruń‐Jagodzińska
 • Rupert Brooke
 • Andrzej Chąciński
 • Wojciech Chmielewski
 • Ewa Chotomska
 • Wanda Chotomska
 • Danuta Cirlić-Straszyńska
 • Michał Dąbrowski
 • François Debluë
 • Lidia Dimkowska
 • Cezary Dobies
 • Anna Dutka-Mańkowska
 • Jacek Durski
 • Janusz Głowacki
 • Stanisław Grochowiak
 • Bob Dylan
 • Joanna Jagiełło
 • Anita Janowska-Gużkowska
 • Antoni Janowski
 • Eugeniusz Kasjanowicz
 • Andrzej T. Kijowski
 • Rudyard Kipling
 • Janusz Adam Kobierski
 • Rafał Lasota
 • Adam Lizakowski
 • Grzegorz Łatuszyński
 • Artur Majka
 • Jerzy Marciniak
 • Zbigniew Masternak
 • Piotr Łukasz Mazowiecki
 • Zbigniew Mikołejko
 • Jacek Moskwa
 • Piotr Müldner‐Nieckowski
 • Anna Nasiłowska
 • Gabriela Niedzielska
 • Magdalena Niedźwiedzka
 • Jan Anastáz Opasek OSB
 • Wiesława Oramus
 • Jacek Pankiewicz
 • Alicja Patey-Grabowska
 • Maria Jolanta Piasecka
 • Jan Krzysztof Piasecki
 • Małgorzata Karolina Piekarska
 • Antoni Pieńkowski
 • Krystyna Rodowska
 • Krzysztof Saturnin Schreyer
 • Alan Seeger
 • Jerzy Seipp
 • Joanna Sendłak
 • Mirosław Słapik
 • Weronika Stasiak
 • Katarzyna Suchcicka-Zielińska
 • Konrad Sutarski
 • Adriana Szymańska
 • Jerzy Śleszyński
 • Kazimierz Świegocki
 • José-Flore Tappy
 • Weronika Tkaczyk
 • Jarosław Trześniewski-Kwiecień
 • Grzegorz Walczak
 • Natalia Wilczyńska
 • Piotr Wojciechowski
 • Marzena Wójcik
 • Zbigniew Zbikowski
 • G’oko Zdraveski